Công tác Đảng, đoàn thể

z2375470246357_1ae39d6be0ee560f0dda5de8a

Căn cứ quyết định số 206-QĐ/ĐUK  ngày 21/1/2021 của Đảng ủy khối dân chính Đảng, quyết định kết nạp Đảng viên là bà Hồ Thị Ngọc Mai