Search

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 26/10/2020 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh tổ chức thi sát hạch, xét tuyển viên chức năm 2020, với kết quả điểm kiểm tra sát hạch như sau: