Search

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Căn cứ Quyết định số 206-QĐ/ĐUK ngày 21/01/2021 của Đảng ủy khối dân chính Đảng, quyết định kết nạp Đảng viên là Bà Hồ Thị Ngọc Mai