Search

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-CĐ-SNN ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 – 2021, Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

I. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện Kế hoạch 18/KH-TLĐ, ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tạo không khí vui tươi, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

II. Nội dung hoạt động:

- Tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam và biểu dương những gia đình công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu tại đơn vị.

- Tổ chức Tết thiếu nhi ngày 1/6 cho các bé thiếu nhi của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi.

III. Tổ chức thực hiện:

A. Tham dự các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức:

- Tham gia Cuộc thi ảnh đẹp gia đình với chủ đề “Khoảnh khắc gia đình yêu thương”; Tham gia Cuộc thi “Gia đình cùng chạy bộ online” do Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

- Vận động tham gia “ Ngày hội gia đình hạnh phúc”, “Chương trình phúc lợi đoàn viên” do công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức.

B. Các hoạt động của Công đoàn Ban Quản lý:

- Tổ chức Tết thiếu nhi ngày 1/6 cho các bé thiếu nhi của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi.

- Vận động đoàn viên công đoàn tham gia Cuộc thi ảnh đẹp gia đình với chủ đề “Khoảnh khắc gia đình yêu thương” do công đoàn Sở tổ chức.

- Đối với gia đình tròn từ 10, 15, 20, 25 năm trở lên, công đoàn Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi tổ chức Biểu dương “Gia đình bền vững, hạnh phúc”.