Search

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2021


Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-SNN ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 và Văn bản số 652/SNN-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2021, Ban Quản lý thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:


(Đính kèm theo file như sau)


4b_Mau_Phieu dang ky du tuyen
.doc
Download DOC • 51KB

334_TB_BQL
.PDF
Download PDF • 6.04MB


4_TB_Xettuyen_Vienchuc_2021
.doc
Download DOC • 68KB