Search

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BQL ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh Củ Chi về tuyển dụng viên chức năm 2022 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số 283/SNN-TCCB ngày 11 tháng 02 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Ban Quản lý thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:


( Đính kèm theo file như sau)


4_TB_Xettuyen_Vienchuc_2022
.doc
Download DOC • 62KB

Mau_Phieu_dang_ky_du_tuyen
.doc
Download DOC • 51KB


4a_MauDangBao_PTthongtindaichung2022
.docx
Download DOCX • 17KB