Search

THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ ngày 8/3, 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và hội thi văn nghệ chủ đề "Tiếng hát ngợi ca phụ nữ Việt Nam"