Search

THÔNG BÁO

Updated: Sep 12, 2020

Tuyển dụng viên chức năm 2020Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-BQL ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh Củ Chi về tuyển dụng viên chức năm 2020 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số 1399/SNN-TCCB ngày 16 tháng 6 năm 2020 về việc xét tuyển viên chức của Ban Quản lý năm 2020, Ban Quản lý thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:


(Đính kèm theo file như sau:)


354_tb_xettuyen_vienchuc_2020
.doc
Download DOC • 58KB
mau_phieu_dang_ky_du_tuyen_vc (1)
.doc
Download DOC • 50KB