KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021 CỤM THI ĐUA SỐ 33

Chiều ngày 12/4/2021 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi, Cụm thi đua khối 33 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Tú- Phó trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi. Dự hội nghị có đại diện 8 cơ quan trong Cụm. Cụm thi đua khối 33 gồm 9 cơ quan: Ban quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi, Trung Tâm Khuyến Nông, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Ban quản lý trung tâm thủy sản, Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT. Tại hội nghị nhiều nội dung giao ước thi đua đã được các cơ quan trong cụm thống nhất đề ra. Phát biểu thảo luận các đồng chí cơ bản nhất trí với các nội dung do Cụm trưởng Khối 33 dự thảo, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung để góp phần thực hiện đảm bảo thắng lợi các chỉ tiêu đề ra nhằm tăng cường sự giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan trong Cụm thi đua. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 cơ quan trong Cụm thi đua số 33 đã ký giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021 CỤM THI ĐUA SỐ 33